વિડિઓ લેરીન્ગોસ્કોપ

ઉત્પાદનો

વિડિઓ લેરીન્ગોસ્કોપ

  • એનેસ્થેસિયા વિડિઓ લેરીન્ગોસ્કોપ

    એનેસ્થેસિયા વિડિઓ લેરીન્ગોસ્કોપ

    વિડિયો લેરીન્ગોસ્કોપ એ લેરીન્ગોસ્કોપ છે જે દર્દીના ઇન્ટ્યુબેશનને સરળ બનાવવા માટે ડિસ્પ્લે પર એપિગ્લોટીસ અને શ્વાસનળીનું દૃશ્ય બતાવવા માટે વિડિયો સ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરે છે.અપેક્ષિત મુશ્કેલ લેરીંગોસ્કોપીમાં અથવા મુશ્કેલ (અને અસફળ) ડાયરેક્ટ લેરીંગોસ્કોપ ઇન્ટ્યુબેશનને બચાવવાના પ્રયાસોમાં તેઓ ઘણીવાર પ્રથમ-લાઇન સાધન તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે.