નિકાલજોગ એનેસ્થેસિયા માસ્ક

ઉત્પાદનો

નિકાલજોગ એનેસ્થેસિયા માસ્ક

  • ઇન્ફ્લેટેબલ ડિસ્પોઝેબલ ફેસ માસ્ક

    ઇન્ફ્લેટેબલ ડિસ્પોઝેબલ ફેસ માસ્ક

    નિકાલજોગ એનેસ્થેસિયા માસ્ક એ એક તબીબી ઉપકરણ છે જે સર્જરી દરમિયાન એનેસ્થેટિક વાયુઓ પ્રદાન કરવા માટે સર્કિટ અને દર્દી વચ્ચે ઇન્ટરફેસ તરીકે કાર્ય કરે છે.તે નાક અને મોંને ઢાંકી શકે છે, મોંથી શ્વાસ લેવાના કિસ્સામાં પણ અસરકારક બિન-આક્રમક વેન્ટિલેશન ઉપચારની ખાતરી કરે છે.