નિકાલજોગ એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ

ઉત્પાદનો

નિકાલજોગ એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ

  • નિકાલજોગ એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ પ્લેન

    નિકાલજોગ એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ પ્લેન

    નિકાલજોગ એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબનો ઉપયોગ કૃત્રિમ શ્વસન ચેનલ બનાવવા માટે થાય છે, જે તબીબી પીવીસી સામગ્રીથી બનેલી, પારદર્શક, નરમ અને સરળ છે.એક્સ-રે બ્લોકિંગ લાઇન પાઇપ બોડીમાંથી પસાર થાય છે અને દર્દીને અવરોધિત થવાથી રોકવા માટે શાહી છિદ્ર વહન કરે છે.