નિકાલજોગ ઇલેક્ટ્રોસર્જિકલ (ESU) ગ્રાઉન્ડિંગ પેડ

ઉત્પાદનો

નિકાલજોગ ઇલેક્ટ્રોસર્જિકલ (ESU) ગ્રાઉન્ડિંગ પેડ

  • નિકાલજોગ ઇલેક્ટ્રોસર્જિકલ પેડ્સ (ESU પેડ)

    નિકાલજોગ ઇલેક્ટ્રોસર્જિકલ પેડ્સ (ESU પેડ)

    ઇલેક્ટ્રોસર્જિકલ ગ્રાઉન્ડિંગ પેડ (જેને ESU પ્લેટ્સ પણ કહેવાય છે) ઇલેક્ટ્રોલાઇટ હાઇડ્રો-જેલ અને એલ્યુમિનિયમ-ફોઇલ અને પીઇ ફોમ વગેરેમાંથી બનાવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે પેશન્ટ પ્લેટ, ગ્રાઉન્ડિંગ પેડ અથવા રિટર્ન ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે ઓળખાય છે.તે ઉચ્ચ-આવર્તન ઇલેક્ટ્રોટોમની નકારાત્મક પ્લેટ છે.તે ઉચ્ચ-આવર્તન ઇલેક્ટ્રોટોમના ઇલેક્ટ્રિક વેલ્ડીંગ વગેરેને લાગુ પડે છે.