નિકાલજોગ બેક્ટેરિયલ અને વાયરલ ફિલ્ટર

ઉત્પાદનો

નિકાલજોગ બેક્ટેરિયલ અને વાયરલ ફિલ્ટર

  • નિકાલજોગ બેક્ટેરિયલ અને વાયરલ ફિલ્ટર

    નિકાલજોગ બેક્ટેરિયલ અને વાયરલ ફિલ્ટર

    નિકાલજોગ બેક્ટેરિયલ અને વાયરલ ફિલ્ટરનો ઉપયોગ બેક્ટેરિયા માટે થાય છે, બ્રેથિંગ મશીન અને એનેસ્થેસિયા મશીનમાં પાર્ટિકલ ફિલ્ટરેશન અને ગેસના ભેજનું પ્રમાણ વધારવા માટે, દર્દીના બેક્ટેરિયા સાથેના સ્પ્રેને ફિલ્ટર કરવા માટે પલ્મોનરી ફંક્શન મશીનથી પણ સજ્જ કરી શકાય છે.